17 ottobre 2010

Le foto dei mangaka, la versione definitiva


Ho aggiunto le ultime immagini dei mangaka.
http://grandebanzai.blogspot.com/2010/09/le-foto-dei-mangaka.html

Quelli nuovi sono:

Ito Noiji
Rikudo Koshi
Saimon Fumi
Sakura Momko
Satonaka Machiko
Shintani Kaoru
Takei Hiroyuki
Takemiya Keiko
Tanabe Yellow
Tsunoda Jiro
Usui Yoshito
Yamada Takatoshi
Yanase Takashi
Yoshida Tatsuo
Yoshizawa Yasumi

Lana

1 commento: